دکتر ابوالفضل رخشان
فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ۱۳۸۶ از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارغ التحصیل جراحی عمومی سال ۱۳۹۰ از دانشگاه علوم پزشکی کاشان و گذراندن بخش های کانسر و جراحی عروق در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۵ سال سابقه جراحی در استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی و ۳ سال سابقه جراحی در تهران در بیمارستان های تریتا، فیروزآبادی، پارسا، تهرانپارس، الغدیر و …
همچنان خود را فارغ التحصیل ندانسته و در حال تحصیل علمی و گذراندن دوره های تکمیلی علمی و تخصصی و آموزش متدهای نوین جراحی می باشم.

دکتر ابوالفضل رخشان جراح عمومی و زیبایی
Call Now Button