درمان ولولوس معده

ولولوس معده

ولولوس معده یا پیچ خوردگی معده عبارت است از: چرخش غیرطبیعی تمام یا بخشی از معده به میزان بیش از ۱۸۰ درجه که باعث انسداد می شود . به انواع زیردیافراگمی (یک سوم) یا بالای دیافراگمی (دوسوم موارد که با نقص های دیافراگمی همراه است) یا بر اساس محور چرخش و به شکل زیر تقسیم می شود:

ارگانوآگزیال: حول محوری طولی که از پیوندگاه مری به معده و پیلور عبور می کند .

مزانترواگزیال: گردش در امتداد محوری که بر محور طولی معده، عمود است .

ترکیبی از این دو نوع، ممکن است رخ دهد.

درمان ولولوس معده

درمان ولولوس معده

سبب شناسی و علل بیماری ولولوس معده

زیر دیافراگمی: نرمی غیر طبیعی لیگامان های گاستر اسپلنیک، گاسترودئونال، گاستروهپاتیک و گاستروفرنیک (در بزرگسالان شایع تر است).

بالای دیافراگمی: ناهنجاری های آناتومیک مادرزادی یا اکتسابی در دیافراگم، فتق پارازوفاژیال

اپیدمیولوژی ولولوس معده

نوع ارگانوآگزیال شایع ترین نوع است. انواع ترکیبی نادرند. ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد در کودکان، معمولا زیر یک سال رخ می دهد. در بزرگسالان بالای ۵۰ سال نادر است.

تشخیص ولولوس معده

شرح حال

پیچ خوردگی حاد: به شکل موردی اورژانس و با درد شدید اپی گاستر یا قفسه سینه و عق زدن بدون خروج استفراغ تظاهر می کند. گاه هماتمز یا زجر تنفسی نیز وجود دارد.

پیچ خوردگی مزمن: درد اپی گاسترو احساس پری پس از غذا خوردن. در کودکان، مشکلات غذا خوردن و نارسایی رشد.

معاینه

اتساع  و تندرس در بخش فوقانی شکم. نشانه های سه گانه بورکارت، عبارت است از: عق زدن و امکان پذیر نبودن عبور لوله نازوگاستریک.

بررسی ها

رادیوگرافی قفسه سینه: حباب هوا پشت قلب در صورت داخل قفسه سینه بودن پیچ خوردگی.

رادیوگرافی شکم: سایه گاز عضو که بسیار متسع شده است.

بلع باریوم یا سی تی اسکن: تشخیص موارد حاد.

دکتر ابوالفضل رخشان جراح عمومی و زیبایی با بروز ترین تکنیک ها اقدام به تشخیص و درمان بیماری ها می نماید. جهت مشاوره با جراح عمومی خوب در تهران و رزرو وقت قبلی می توانید با شماره هایی 09026990069 – 36600365 تماس حاصل فرمایید . همچنین می توانید به پیج اینستاگرام دکتر ابوالفضل رخشان ایشان مراجعه نمایید.

درمان ولولوس معده

عمومی

احیاء و آزمودن فشارزدایی با لوله نازوگاستریک. در مورد جا انداختن عضو با آندوسکوپ، اختلاف نظر وجود دارد اما در بیمارانی که خطر جراحی در آنان بالا است می توان به عنوان اقدامی برای خرید وقت انجام شود.

جراحی

جا انداختن پیچ خوردگی به روش باز یا لاپاراسکوپیک. بقا پذیری معده بررسی می شود و اگر معده گانگرن شده باشد گاه گاسترکتومی توتال، ساب توتال یا پاریتال ضرورت دارد. برای جلوگیری از عود، گاستروپکسی قدامی با ترمیم هرگونه نقص دیافراگمی همراه انجام می شود.

عوارض ولولوس معده

مختل شدن عروق همراه با اختناق و نکروز عضو، تشکیل اولسر، خونریزی و سوراخ شدن معده.

پیش آگهی ولولوس معده

معمولا به علت تاخیر در تشخیص، مرگ و میر ناشی از خود بیماری به ویژه اگر بیمار با تظاهرات حاد مراجعه کرده باشد بالا است. امروزه مرگ و مير، با درمان مناسب و کمتر از ۱۶درصد است.

برای کسب اطلاع بیشتر به بهترین جراح عمومی در تهران مراجعه نمایید.

پاسخ

یک × چهار =

Call Now Button