آرشیو دسته بندی : تشخیص بیماری

درمان فتق رانی

فتق رانی بیرون زدگی غیر طبیعی یک ساک صفاقی، اغلب همراه با محتویات شکم از میان مجرای رانی سبب شناسی […]

read more »
Call Now Button