آپاندیسیت

آپاندیسیت التهاب آپاندیس را آپاندیسیت می گویند که می تواند شرایطی باشد حاد یا مزمن. احتمال بروز آپاندیسیت در هر رده سنی وجود دارد، اما عمدتا در سنین ده تا سی سالگی بیشتر شایع می باشد. در صورتی که نسبت به درمان آپاندیسیت اقدامی صورت نگیرد، آپاندیس می ترکد و منجر به بروز عفونت خواهد […]

read more »
Call Now Button