بیماری های کیسه صفرا

بیماری های کیسه صفرا بیماری های کیسه صفرا یک وضعیت همراه شایع است و نباید از آن به عنوان علت درد شکمی در زمانی که بیمار برای علت دیگری بستری شده است؛ چشم پوشی کرد. كله ليتیازیس به وجود بلورها یا سنگ ها در کیسه صفرا اطلاق می شود. کله دوکولیتیازیس به وجود سنگ های […]

read more »
Call Now Button