تشخیص آپاندیسیت حاد

آپاندیس شایعترین سناریویی که در بیماری های این عضو می بینید، آپاندیسیت حاد است . الگوی این بیماری به این شکل است که درد شکمی ابتدا در اپی گاسترو دور ناف وجود دارد و با گذشت ۶ تا ۱۲ ساعت در نقطه مک بورنی (RLQ) لوکالیزه می شود . استفراغ و تهوع و نیز بی […]

read more »
Call Now Button