نقش کبد در بدن

نقش کبد در بدن کبد یا جگر بزرگترین غده بدن است و 1500 گرم وزن دارد و از دو بخش به نام لوب های راست و چپ تشکیل شده است. اکثر فعالیت های متابولیک یعنی سوخت و ساز بدن، ذخیره مواد معدنی و ویتامین ها، تبدیل آمونیاک به اوره و مهمتر از همه تصفی خون […]

read more »
Call Now Button