درمان بیماری فتق

بیماری هرنی یا فتق جابجایی محتویات یک حفره به حفره دیگر یا زیر پوست، فتق یا به اصطلاح عوام باد فتق نامیده می شود . به طور مثال ورود محتویات شکم به قفسه سینه از طریق شکافی که در دیافراگم وجود دارد یا ورود روده به زیر پوست در ناحیه جدار شکم به طور مثال […]

read more »
Call Now Button