آنچه باید در مورد سرطان روده بدانید

آنچه باید در مورد سرطان روده بدانید سرطان روده اغلب یک بیماری مرتبط با روده بزرگ است، در واقع روده بزرگ قسمت انتهایی دستگاه گوارش را تشکیل می دهد . سرطان روده بزرگ متشکل از تومورهای غیر خوش خیم است . تومورهای غیر خوش خیم با نام های آدنوماتوز می باشد که گاهی اوقات منجر […]

read more »
Call Now Button