شایع ترین بیماری های نشیمنگاه

شایع ترین بیماری های نشیمنگاه شایع ترین بیماری های نشیمنگاه یا ناحیه پرینه انواع مختلفی دارد که شامل: هموروئید، آبسه های مقعدی، سینوس مویی و فیستول مقعدی می باشد . بیماری هموروئید شایع ترین بیماری نشیمنگاهی؛ بیماری هموروئید می باشد . هموروئید بالشتک های از بافت زیر مخاطی هستند که حاوی ونور و آرتریلو یعنی […]

read more »
Call Now Button