آندوسکوپی معده چطور انجام می شود ؟

آندوسکوپی معده چطور انجام می شود ؟ آندوسکوپی یکی از بهترین روش های تشخیصی به منظور ارزیابی مشکلات گوارشی است . زخم های گوارشی، سرطان معده و عفونت های هلیکوباکترپیلوری با این روش به خوبی قابل تشخیص می باشد . آندوسکوپ چه نوع وسیله ای است ؟ آندوسکوپ وسیله ای است که به وسیله آن […]

read more »
Call Now Button