درمان کم کاری تیروئید

درمان کم کاری تیروئید کم کاری تیروئید کم کاری تیروئید یعنی تیروئید انسان به اندازه کافی هورمون نمی سازد.تیروئید یک غده پروانه ای شکل در جلوی گردن می باشد که هورمون هایی را تولید می کند که این هورمون ها می توانند سوخت و ساز بدن را تحت کنترل قرار دهند و حرارت بدن افت […]

read more »
Call Now Button