همه چیز درباره جراحی کیسه صفرا

کیسه صفرا و مشکلات آن کیسه صفرا یک عضو از سیستم صفراوی انسان است که وظیفه تولید و نگهداری همچنین انتقال صفرا را به عهده دارد صفرا در حقیقت یک مایع قهوه ای مایل به زرد است که در کبد تولید می شود، این مایع برای تخریب به هضم غذاهای چرب در روده کوچک کاربرد […]

read more »
Call Now Button