درمان انسداد روده

انسداد در مسیر حرکت طبیعی محتویات روده است. براساس  محل انسداد تقسیم بندی می شود. روده بزرگ یا کوچک، کامل یا ناکامل، یا همراه با اختناق روده و یا ایسکمی روده نیاز به درمان دارد، ممکن است مشکلاتی که در روده به وجود آمده همراه علائم شدید و خفیف باشد که نباید به این نشانه […]

read more »
Call Now Button